REHA2030

Eine neues Zeitalter der Rehabilitation hat begonnen
A new age of rehabilitation has begun
Začelo se je novo obdobje rehabilitacije

REHA2030 – Začelo se je novo obdobje rehabilitacije.

Rehabilitacija na daljavo ne pomeni, da terapevtska oskrba poteka daleč stran od medicinskega strokovnega osebja prek tehnologiziranih navodil na daljavo. Rehabilitacija na daljavo je mnogo več kot to, saj imajo pacienti možnost, da imajo na svojem domu s pomočjo usklajenih, tehnologiziranih pomožnih naprav in ob uporabi spletnih navodil s strani strokovnega terapevtskega osebja sami nadzor nad rehabilitacijskim napredkom in njegovim izboljševanjem. Zagotovitev terapevtske naknadne ali krajevne oskrbe predvsem v ruralnih območjih ni enostavna: velike oddaljenosti do terapevtskih središč in klinik, pomanjkljiva individualna mobilnost ali omejen dostop do javnega prometnega omrežja, izginjajoča struktura velikih družin za podporo v postopku ozdravitve otežujejo nadaljnje rehabilitacijske ukrepe po končanem bivanju na rehabilitacijski kliniki. Projekt programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija REHA2030, ki ga avstrijskokoroška visoka strokovna šola skupaj s štirimi partnerju, se posveča raziskovanju in razvoju rehabilitacije na daljavo po kapi, ki naj bi potekala kot storitev na domu pacienta in temeljila na spletu. Posebni aspekti regije, kot so demografske spremembe, koncentriranje medicinske oskrbe na urbanih območjih, krepijo izbiro te tematike.

Cilj projekta

V treh letih trajanja projekta se je osredotočenje usmerilo na paciente po kapi, ki imajo motnje v mobilnosti na predelu rok in prstov. V iterativnih razvojnih zankah se po eni strani osnuje storitveni model za rehabilitacijo na daljavo z vključitvijo raznih zastopnikov interesov: pacientov, klinik, terapevtskih središč in terapevtov, ponudnikov informacijsko-komunikacijskih storitev in rehabilitacijske robotike, nosilcev zavarovanja ter drugih podjetij na področju medicinske oskrbe na daljavo. Po drugi strani pa se z vključitvijo pacientov in terapevtov robotska terapevtska naprava razvija v igrivo, tehnično podprto terapijo. V času trajanja projekta je bil položen tudi temelj za dolgotrajni cilj: omogočiti rehabilitacijo na daljavo kot visokokakovostno, človeku prijazno in cenovno dostopno storitev za najrazličnejše potrebe rehabilitacije. Rehabilitacija na daljavo kot storitev je lahko samo prek povezanosti različnih ekspertiz nekaj obsežnega in primerna za obdelavo. Petdelni naddržavni konzorcij, ki ga sestavljajo akademski, klinični in gospodarski partnerji, s široko paleto kompetenc pokriva različna stališča na temo rehabilitacije na daljavo:
• Razvoj in ovrednotenje v potrebe usmerjenih, tehničnih rešitev kot podporo samodoločljivega življenja starejših ljudi z osredotočenjem na uporabnost in vsakodnevno integracijo (raziskovalna skupina Active & Assisted Living, avstrijskokoroška visoka strokovna šola, Avstrija)
• Razvoj storitvenega modela ob upoštevanju vseh relevantnih zastopnikov interesov in raziskovanja tržne difuzije radikalnih inovacij (raziskovalna skupina Entrepreneurship & Entrepreneurship Education, avstrijskokoroška visoka strokovna šola, Avstrija)
• Ekspertiza realiziranja za tehnološko podprto terapijo in terapevtske naprave za vse starostne skupine, vse stopnje rehabilitacije, vse stopnje motoričnih ovir in vse predele telesa (Tyromotion GmbH, avstrijska Štajerska, Avstrija).
• Informacijsko-komunikacijske rešitve za področje oskrbe na daljavo s poudarkom na potrebah starejših ljudi (MKS d.o.o, Ljubljana, Slovenija).
• Klinične ekspertize na področju rehabilitacije po kapi (Rehabilitacijska klinika URI Soča, Ljubljana, Slovenija; Zasebna klinika Laßnitzhöhe, tretji izvajalec storitev, Avstrija)
• Razvoj robotske terapevtske naprave za mobilizirane roke in prstov (Laboratorij za robotiko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

Project AcronymREHA 2030
Project Long TitlePost-klinična rehabilitacija bolnikov z možgansko kapjo na podeželju leta 2030 – telerehabilitacija kot uporabniku prijazna storitev
Project NumberSIAT258
Lead PartnerCarinthia University of Applied Sciences
Project Duration36 mesecev
Project Start01.01.2019
Project End31.12.2021
Project Costs824.585,00 €
Project Funding660.043,75 €
Programme TypeInterreg V-A Slowenien-Österreich